Voor wie?

Overgewicht

Kinderen zitten lekkerder in hun vel wanneer ze een gezond gewicht hebben en met sporten goed mee kunnen komen. Toch is één op de vijf kinderen te zwaar en heeft één op de tien kinderen ernstig overgewicht. In de praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend om gezond te eten en voldoende te bewegen. Het juiste steuntje in de rug kan helpen om de gezondheid van het kind (en het gezin) te bevorderen.

Lees meer

De kinderdiëtist streeft naar het opbouwen van een gezond voedingspatroon passend bij het gezin en het kind. We geven praktische adviezen over bijvoorbeeld gezonde voeding, tussendoortjes, verjaardagen, feestdagen en vakantie.

De kinderfysiotherapeut streeft naar plezier en vertrouwen in bewegen. Ze bekijkt samen met het kind en de ouders of er voldoende bewogen wordt. Tevens wordt er bekeken of er problemen zijn op het gebied van bewegen en de motoriek. Door oefeningen en adviezen zal de kinderfysiotherapeut proberen het kind te motiveren om zich makkelijker en meer in te spannen en voldoende te bewegen.

De pedagoog kan helpen bij opvoedingsproblemen bij kinderen of jongeren. Samen wordt gewerkt aan lastige situaties bijvoorbeeld pestgedrag bij gewichts-problemen. Er wordt ondersteuning geboden om situaties hanteerbaar te maken. Het kind kan zich weerbaarder opstellen. Uitgangspunt is het ontstaan van een nieuw evenwicht waarbij het kind zich prettig voelt.

Laat minder zien

Ondergewicht

Ondergewicht betekent dat je minder weegt dan gezond voor je is. Voor kinderen en tieners met ondergewicht is het vaak lastig om aan te komen. Ondergewicht ontstaat als de hoeveelheid energie die iemand binnenkrijgt via eten en drinken langere tijd minder is dan het lichaam verbruikt (verbrandt).

Lees meer

Een te laag gewicht brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee, omdat er grote kans is op een tekort aan voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines en mineralen.

Ondergewicht kan verschillende lichamelijke gevolgen hebben, zoals: duizeligheid, verminderde conditie (zowel geestelijk als lichamelijk), botten die uitsteken en droog en uitvallend haar. Het lichaam gebruikt reservevoorraden uit vet- en spierweefsel. Hierdoor wordt het vet- en spierweefsel afgebroken. Vooral de afbraak van spierweefsel is nadelig. Als het ondergewicht lang aanhoudt neemt bovendien de kans op botbreuken toe.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen met ondergewicht toeneemt. De grootste toename doet zich voor bij kinderen tussen 5 en 14 jaar van Nederlandse komaf, van wie ruim 9% te licht is.

Voor het signaleren, begeleiden en behandelen van ondergewicht is de samenwerking tussen de kinderdiëtist, de kinderfysiotherapeut, de pedagoog en de logopedist nodig.

Laat minder zien

Eetproblemen

Wanneer je kind lange tijd niet goed eet, dan maak je je misschien zorgen over zijn of haar gezondheid. Je kunt bij het Eet-team terecht wanneer je kind gezond is, maar een moelijke eter of ‘muisjeseter’ is. Het kan ook voorkomen dat je kind door een bepaalde beperking of handicap te weinig kan of wil eten.

Lees meer

De logopedist begeleidt als er problemen zijn met de mondmotoriek tijdens het eten en drinken, zoals bij borst- en/of flesvoeding, de overgang naar  vaste voeding, het kauwen en het (ver)slikken. Ook kijkt de logopedist naar de prikkelgevoeligheid in het mondgebied, wat een grote invloed heeft op het eetgedrag. De begeleiding kan bestaan uit het coachen van ouders, maar ook uit een gerichte eet-therapie, waarin met de cliënt en de ouders het eten opnieuw wordt ontdekt.

Wanneer je je zorgen maakt of je kind voldoende voedingsstoffen binnen krijgt kan de kinderdiëtist hierover advies geven.

Het aanleren van ander eetgedrag is moeilijk. De pedagoog biedt ondersteuning bij het hanteren van nieuw gedrag. Er kan hulp geboden worden bij het uitzoeken van de valkuilen van uw kind of jongere.

Het gewicht kan een belangrijke invloed hebben op zijn of haar zelfbeeld en de omgang met leeftijdsgenoten. De diëtist en pedagoog van het Eet-team zijn er daarom ook voor kinderen met sterk lijngericht eetgedrag of eetbuien.

Laat minder zien