Meer informatie

over werkwijze, vergoeding en contact

Werkwijze

Nadat je je kind hebt aangemeld bij het Eet-team zal er een eerste afspraak worden gemaakt. Bij voorkeur plannen we een gezamenlijk intake. Hierbij  zijn 2 disciplines van het Eet-team aanwezig bijvoorbeeld de diëtist en de fysiotherapeut.

Het doel van de intake is om samen met jullie en met jullie kind te kijken wat de hulpvraag is en samen te overleggen hoe wij jullie daar het beste bij kunnen begeleiden en ondersteunen. Wij, als Eet-team, vinden het prettig en belangrijk om met meerdere disciplines tegelijk aanwezig te zijn, zodat  een ieder vanuit haar eigen vakgebied kan meedenken en adviseren. Voor ouders kan het fijn zijn dat ze maar één keer naar de intake hoeven te reizen en ook maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen. Wij streven ernaar om de intake ontspannen te laten verlopen waarbij iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.  Wanneer je toch liever met 1  discipline een afspraak wil maken hebben wij hier begrip voor. Je kunt ons dit via mail of telefonisch laten weten.

Voor de intake sturen we je via de mail of post een vragenformulier toe zodat we tijdens de intake goed in kaart kunnen brengen welke begeleiding jullie en jullie kind nodig hebben.

Vergoeding

De behandeling door het Eet-team wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Een verwijsformulier van de huisarts, kinderarts, schoolarts of consultatiebureauarts is voldoende.

Meer info en contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken neem dan contact op met Janneke Kramer, kinderdiëtist:

T 06-147 96 790
E info@eetteamwesterkwartier.nl
I www.eetteamwesterkwartier.nl