Mirjam Hummel

Preverbaal Logopedist en therapeut Sensorische Informatieverwerking

Mirjam Hummel Eet-team

Mirjam heeft de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool in Groningen in afgerond.

Mirjam heeft gewerkt in de preventieve logopedie, waar ze veel ervaring heeft opgedaan in het screenen en onderzoeken van kinderen en het begeleiden van ouders en leerkrachten. Ook heeft Mirjam, als vervangster, in enkele logopediepraktijken gewerkt.

Mirjam werkt sinds april 2016 voor de praktijk Logopedie Kind en Jeugd. Ze volgt veel cursussen en studiedagen om op de hoogte te blijven van alle logopedische ontwikkelingen en te blijven voldoen aan alle kwaliteitseisen. Inmiddels mag Mirjam zich, naast allround logopedist, SI-therapeut en preverbaal logopedist noemen, wat inhoudt dat ze (jonge) kinderen en hun ouders kan begeleiden bij eet- en drinkproblemen.

Mirjam staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het specialisatieregister Preverbale logopedie. Daarnaast is Mirjam lid van de landelijke Werkgroep 0-2 jaar.

www.logopediekindenjeugd.nl